گالری عکس نسل نو

درباره علی قرشی

درباره ی

علی قرشی

ملقب به ali.gh با نام نمایشی "علی قرشی"
نشانی اینترنتی موجود نیست دارای مجموعاً 133 عکس

درجه مشارکت در سایت: بازنشسته

آخرین تصاویری که این کاربر گذاشته است:
    در حال ارسال گزارش ، از شکیبایی شما ممنونیم